< < < NAZAD
Oglašavanje javnih nabavki
Javne nabavke dobara - 2018.
Nabavka električne energije - IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE
Javne nabavke dobara - 2017.
Јавна набавка специјализоване опреме за музејске депое са монтажом понуђачу
Одлука о додели уговора о јавној набавци специјализоване опреме за музејске депое са монтажом понуђачу, МПУ у 2017. години


Јавна набавка електричне енергије, МПУ у 2017. години
Резултати конкурса Јавна набавка електричне енергије, МПУ у 2017. години