< < < NAZAD
Oglašavanje javnih nabavki
Javne nabavke usluga - 2018.
JAVNA NABAVKA USLUGE ŠTAMPANjA PUBLIKACIJA I USLUGE DIGITALNE ŠTAMPE MPU U 2018.g.
Javne nabavke usluga - 2017.
Јавна набавка услуге редовног физичко-техничког обезбеђења и превентивне заштите од пожара имовине и лица у објекту Музеја примењене уметности
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуге редовног физичко-техничког обезбеђења и превентивне заштите од пожара имовине и лица у објекту Музеја примењене уметности, МПУ у 2017. години

Јавна набавка услуга туристичких агенција за организацију превоза и смештаја у 2017. години
Јавна набавка услуге штампања публикација и другог дигитално штампаног материјала МПУ у 2017. години