< < < NAZAD
40. Salon arhitekture
Polja budućnosti
29. mart – 5. maj 2018.

Svečano otvaranje i dodela nagrada: četvrtak, 29. mart 2018. u 19 časova

Kustos Salona i urednik kataloga: mr Ljiljana Miletić Abramović, kustos Odseka za arhitekturu i direktor MPU

Organizator: Muzej primenjene umetnosti

Konkurs
JAVNI POZIV
za predloge za učešće u pratećem programu 40. Salona arhitekture

Savet Salona arhitekture u skladu sa tematizacijom 40. Salona arhitekture objavljuje javni poziv za predloge za učešće u pratećem programu Salona pod nazivom „Polja budućnosti“.

Namera Saveta je da proširi i upotpuni prateći program Salona i na taj način otvori mogućnost za obuhvatnije sagledavanje onoga šta se dešava na polju afirmacije arhitekture. U skladu sa temom pratećeg programa, Savet poziva sve koji imaju šta da kažu i sve koji rade zalažući se za vrednosti u duhu afirmativne kritike aktuelnog stanja u svetu arhitekture.

Pravo učešća imaju svi akteri arhitektonske scene.

Predlagači mogu da dostave predloge za učešće u pratećem programu Salona kao što su: tematska panel diskusija, tematski seminar, tematsko predavanje, tematska radionica i slične adekvatne formate za prezentaciju afirmativnih ideja, mišljenja i delovanja.

Predlog mora biti adekvatno prilagođen prostornim mogućnostima galerije MPU. Za realizaciju programa MPU će omogućiti video i audio tehničku podršku.

Rok za dostavu predloga za učešće u pratećem programu Salona je do 14. aprila 2018.

Predlozi se dostavljaju u elektronskom formatu na E-mail adresu: salonarh@mpu.rs.

Sadržaj predloga

  • Naslov predloga:
  • Format prezentacije:
  • Opis predloga (do 500 reči):
  • Autor(i) predloga:
  • Učesnici (ukoliko su predviđeni):
  • Tehnički i prostorni zahtevi za realizaciju programa:
  • Predlog datuma i vremena za održavanje:
  • Dužina trajanja programa:
  • Grafički prilog ukoliko je potreban (jedna slika), kao i link za video sadržaj:

Savet će od pristiglih predloga za realizaciju u okviru pratećeg programa Salona izabrati najviše 5 (pet) predloga. Izabrani predlozi će biti publikovani u okviru kataloga Salona.

Savet neće razmatrati predloge koji nisu u skladu sa tematizacijom pratećeg programa. Savet neće razmatrati predloge koji imaju za cilj reprezentaciju.

Savet zadržava pravo da u naknadnom dogovoru sa izabranim učesnicima detaljnije dogovori i utvrdi termin, vreme kao i način realizacije izabranih predloga.

Savet Salona arhitekture

Ovde možete preuzeti tekst
KONKURS JAVNI POZIV za učešće u pratećem programu 40. SA 2018.pdf