< < < NAZAD
INFORMACIJE ZA UMETNIKE O IZLAGANJU U MPU
SALON SAVREMENE PRIMENJENE UMETNOSTI MPU

Stalni članovi Saveta Salona su direktor i kustosi iz Odseka za savremenu primenjenu umetnost MPU:

  • Slobodan Jovanović, kustos Muzeja primenjene umetnosti, predsednik Saveta Salona
  • mr Bojana Popović, muzejska savetnica Muzeja primenjene umetnosti u Beogradu
  • Biljana Vukotić, viša kustoskinja Muzeja primenjene umetnosti u Beogradu

Savet Salona savremene primenjene umetnosti u periodu 2015 - 2016. godine čine i članovi:

  • Zoran Blažina, redovni profesor na Fakultetu primenjenih umetnosti
  • Slobodan Ivkov, umetnik i stripski kritičar, Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije (ULUPUDS)
  • Radonja Leposavić, novinar i istoričar umetnosti, Radio Beograd 2

Izbor umetnika za priređivanje Salona savremene primenjene umetnosti tokom 2015. i 2016. godine vršiće se po pozivu od strane Saveta Salona MPU.

Za sve potrebne informacije kontaktirati Slobodana Jovanovića, predsednika Saveta Salona.

Telefon: 011 / 2626 494
Email: slobodan.jovanovic@mpu.rs

SAMOFINANSIRAJUĆE IZLOŽBE

Takođe, obaveštavamo umetnike da postoji mogućnost priređivanja samofinansirajućih izložbi u muzejskoj galeriji "Žad".

Kontakt: Mr Milica Cukić, muzejska savetnica, šefica umetničkog odeljenja, Odsek za odnose s javnošću
Telefon: 011 / 32 85 019
e-mail: milica.cukic@mpu.rs

VIŠE O GALERIJI "ŽAD" MPU