МИЛИЦА ЦИЦМИЛ
Народни музеј, Београд, Србија
milica_kovacevic@hotmail.com

ИЗЛОЖБА СВА ЛИЦА КУЛТУРЕ. СЛИКАРСТВО И ЖИВОТ УЧЕЊАКА ДРЕВНЕ КИНЕ:
Београд, Народни музеј у Београду, 14. децембар 2018 – 14. фебруар 2019. године

Зборник 15/2019 (Музеј примењене уметности), страна 88-89

Категорија чланка: приказ

УДК:
75:069.9(497.11)"2018/2019"(049.32)

Овде можете преузети PDF чланка (435 KB)