MILICA CICMIL
Narodni muzej, Beograd, Srbija
milica_kovacevic@hotmail.com

IZLOŽBA SVA LICA KULTURE. SLIKARSTVO I ŽIVOT UČENJAKA DREVNE KINE:
Beograd, Narodni muzej u Beogradu, 14. decembar 2018 – 14. februar 2019. godine

Zbornik 15/2019 (Muzej primenjene umetnosti), strana 88-89

Kategorija članka: prikaz

UDK:
75:069.9(497.11)"2018/2019"(049.32)

Ovde možete preuzeti PDF članka (435 KB)